ביקור המלאך

angel5-254x300

כחלק מהלימוד וכפועל יוצא של מטרותיו, להתמיר את התודעה וכתוצאה מכך את הסביבה שאנו חיים בה, עוסקים חברי הקבוצה בפעילויות רבות למען הקהילה הרחבה בישראל. במסגרת פרויקט ביקור המלאך, מאמצים חברי הקבוצה קשיש או קשישה עריריים, אנשים מוגבלים, בודדים, חולים או כאלה הנמצאים במצוקה, מארחים להם לחברה וסועדים אותם במצוקתם.

הם עושים זאת על בסיס שבועי קבוע ומתמשך ותומכים במאות אנשים עריריים ברחבי הארץ.

חברים אחרים מעורבים בפרויקטים נוספים, כגון פעולות לקידום הפיוס והאחווה עם שכנינו הפלשתינים, הסעת חולים פלשתינים לבתי חולים בארץ, לימוד יוגה לאוכלוסיות מיוחדות כמו חולים, אסירים ועוד. כל הפעילויות נעשות בהתנדבות מלאה.

בקרו בעמוד שלנו בפייסבוק www.facebook.com/angelvisit

ביקור המלאך

angel5-254x300

כחלק מהלימוד וכפועל יוצא של מטרותיו, להתמיר את התודעה וכתוצאה מכך את הסביבה שאנו חיים בה, עוסקים חברי הקבוצה בפעילויות רבות למען הקהילה הרחבה בישראל. במסגרת פרויקט ביקור המלאך, מאמצים חברי הקבוצה קשיש או קשישה עריריים, אנשים מוגבלים, בודדים, חולים או כאלה הנמצאים במצוקה, מארחים להם לחברה וסועדים אותם במצוקתם.

הם עושים זאת על בסיס שבועי קבוע ומתמשך ותומכים במאות אנשים עריריים ברחבי הארץ.

חברים אחרים מעורבים בפרויקטים נוספים, כגון פעולות לקידום הפיוס והאחווה עם שכנינו הפלשתינים, הסעת חולים פלשתינים לבתי חולים בארץ, לימוד יוגה לאוכלוסיות מיוחדות כמו חולים, אסירים ועוד. כל הפעילויות נעשות בהתנדבות מלאה.

בקרו בעמוד שלנו בפייסבוק www.facebook.com/angelvisit