אוואם – מרכז רוחני בינלאומי לשלום

החזון

ייעודו העיקרי של המרכז הרוחני הבינלאומי לשלום הוא לפעול לכינון שלום בר קיימא במזרח התיכון, ובכך לתרום תרומה משמעותית לשלום בעולמנו.

אנו מאמינים שהשגת שינוי משמעותי בעולם מתחילה בשינוי פנימי בליבו ובתודעתו של היחיד, ולכן המרכז מיועד להיות מוקד ללמידה ותרגול מעמיקים של מסורות רוחניות אותנטיות, השואפות להמעיט את סבלם של האנשים בעולמנו ומכוונות להגברת אושרם, ואשר מבוססות על שמירת המוסר, פיתוח החמלה והחוכמה וסגולות נעלות אחרות, ויישומם של אלו לטובת תושבי האזור והעולם כולו.

המרכז יהווה בית חם, מזמין ומואר לאלה החפצים לשרת את החברה, את הסביבה, את הקהילה ואת העולם, ולהתפתח למדרגה הרוחנית הגבוהה ביותר, תוך חיפוש אחר חופש, אמת ופתיחת הלב.

לצד המרכז יוקם מתחם שיאפשר למתרגלים מתקדמים התבודדות (ריטריט) לתקופות קצרות או ארוכות, לשם השגת תובנות ועוצמה פנימית שתאפשר להם פעולה רחבת טווח המשפיעה על העולם.

המרכז יפעל ליצירת הרמוניה ושמחה בקרב כל הבאים בשעריו ויקבל בברכה, בידידות-אמת ובפתיחות, תלמידים מכל דת, מסורת רוחנית, גזע או מין.

באופן התנהלותו, יהווה המרכז דוגמה ומופת של קבוצה מגוונת החיה בשלום, בהבנה ותמיכה הדדית, תוך שהיא מעצימה את חבריה, ופועלת ליצירת חברה מוסרית והרמונית, ותוך שיתוף פעולה עם גופים אחרים, להשכנת שלום בין בני האדם.

המרכז יפעל כמלכ”ר ומרבית הלימוד והתרגול בו יינתנו חינם אין כסף, למעט הוצאות קיום ותפעול. בתמורה התלמידים במרכז יתחייבו לעבודה מעמיקה ורצינית, השלמת כל מטלות הלימוד, וסיוע בהפעלת המרכז.

ההכנסות שיתקבלו מתרומות, וכן מפעילויות מסוימות שיתקיימו בתשלום, ישמשו אך ורק לכיסוי הוצאות, ולהמשך הפעלתו ופיתוחו של המרכז לאורך זמן.

EhVam – מרכז רוחני בינלאומי לשלום

החזון

ייעודו העיקרי של המרכז הרוחני הבינלאומי לשלום הוא לפעול לכינון שלום בר קיימא במזרח התיכון, ובכך לתרום תרומה משמעותית לשלום בעולמנו.

אנו מאמינים שהשגת שינוי משמעותי בעולם מתחילה בשינוי פנימי בליבו ובתודעתו של היחיד, ולכן המרכז מיועד להיות מוקד ללמידה ותרגול מעמיקים של מסורות רוחניות אותנטיות, השואפות להמעיט את סבלם של האנשים בעולמנו ומכוונות להגברת אושרם, ואשר מבוססות על שמירת המוסר, פיתוח החמלה והחוכמה וסגולות נעלות אחרות, ויישומם של אלו לטובת תושבי האזור והעולם כולו.

המרכז יהווה בית חם, מזמין ומואר לאלה החפצים לשרת את החברה, את הסביבה, את הקהילה ואת העולם, ולהתפתח למדרגה הרוחנית הגבוהה ביותר, תוך חיפוש אחר חופש, אמת ופתיחת הלב.

לצד המרכז יוקם מתחם שיאפשר למתרגלים מתקדמים התבודדות (ריטריט) לתקופות קצרות או ארוכות, לשם השגת תובנות ועוצמה פנימית שתאפשר להם פעולה רחבת טווח המשפיעה על העולם.

המרכז יפעל ליצירת הרמוניה ושמחה בקרב כל הבאים בשעריו ויקבל בברכה, בידידות-אמת ובפתיחות, תלמידים מכל דת, מסורת רוחנית, גזע או מין.

באופן התנהלותו, יהווה המרכז דוגמה ומופת של קבוצה מגוונת החיה בשלום, בהבנה ותמיכה הדדית, תוך שהיא מעצימה את חבריה, ופועלת ליצירת חברה מוסרית והרמונית, ותוך שיתוף פעולה עם גופים אחרים, להשכנת שלום בין בני האדם.

המרכז יפעל כמלכ”ר ומרבית הלימוד והתרגול בו יינתנו חינם אין כסף, למעט הוצאות קיום ותפעול. בתמורה התלמידים במרכז יתחייבו לעבודה מעמיקה ורצינית, השלמת כל מטלות הלימוד, וסיוע בהפעלת המרכז.

ההכנסות שיתקבלו מתרומות, וכן מפעילויות מסוימות שיתקיימו בתשלום, ישמשו אך ורק לכיסוי הוצאות, ולהמשך הפעלתו ופיתוחו של המרכז לאורך זמן.