מיל"י – מרכז ישראלי ללימודי היוגה

8341_mili_logo_color_bold (1)

מיל"י הוקמה לאחר שנים אחדות של לימוד יוגת הלב הטיבטית בארץ, בהנחייתה הנפלאה של לאמה דבורה-הלה היקרה, וההדים החיוביים לה זכתה בקרב תלמידיה.

הסדרות של יוגת הלב הטיבטית חוברו כולן על ידי גשה מייקל רואץ' ולאמה קריסטי מקנאלי, מורים בעלי תובנות שאף יישמו אותן במהלך תרגולם האישי, במסגרת ריטריט ומחוץ לו.

הסדרות מבוססות כולן במסורות עתיקות ואוטנטיות, שלוקטו על ידי מאסטרים עתיקים ומוארים במהלך הדורות, ומטרתן להביא לידי פתיחה מהירה ומוצלחת של הגוף האנרגטי הפנימי שלנו, ולהביאנו אל אושר מושלם ובר קיימא.

לימודי הפילוסופיה של היוגה מטעם מיל"י מבוססים במסורות עתיקות ובדוקות, וניתנים בליווי הביאור הנפלא והתובנות המעמיקות של גשה מייקל ולאמה קריסטי.

הלימוד ניתן בתרגום לעברית שנעשה ע"י לאמה דבורה-הלה, במגמה להקל על הבנת כתבים חשובים אלו. הלימוד מעניק מימד חשוב וחיוני לתרגול האסאנה, מימד שהופך תרגול זה לדרך רוחנית שלמה.

אנו מקווים שתלמדו להעריך לימוד יקר ערך ונדיר זה, תתרגלו אותו בעצמכם, ותעניקו אותו באהבה ובמסירות לתלמידיכם.

החזון של מיל"י :

  • מיל"י נוצרה ככלי לקדם הרמוניה ואהבה בעולמנו, מתוךהתחשבות ודאגה כנה לאושרו של הזולת.
  • מיל"י תתמוךבהפצת הלימוד של יוגת הלב הטיבטית ושל הקלאסיקה של היוגה, כפי שהועברו בארץ על ידי לאמה דבורה-הלה, לימוד שניתן לה על ידי מוריה היקרים גשה מייקל ולאמה קריסטי.
  • פעילותה של מיל"י  מתקיימתתוך הערכה רבה והוקרה על מאמציה האדירים של לאמה דבורה-הלה לתרגם, לערוך וללמד את יוגת הלב הטיבטית בישראל, במיומנות וידע, לרוב תוך הקרבה אישית ניכרת ומאמץ רב.
  • ועד מיל"י ומוריה מחוייבים למלא את יעודה החשוב והנשגב בארץ.

אתר אינטרנט: www.heart-yoga.org.il

מיל"י – מרכז ישראלי ללימודי היוגה

8341_mili_logo_color_bold (1)

מיל"י הוקמה לאחר שנים אחדות של לימוד יוגת הלב הטיבטית בארץ, בהנחייתה הנפלאה של לאמה דבורה-הלה היקרה, וההדים החיוביים לה זכתה בקרב תלמידיה.

הסדרות של יוגת הלב הטיבטית חוברו כולן על ידי גשה מייקל רואץ' ולאמה קריסטי מקנאלי, מורים בעלי תובנות שאף יישמו אותן במהלך תרגולם האישי, במסגרת ריטריט ומחוץ לו.

הסדרות מבוססות כולן במסורות עתיקות ואוטנטיות, שלוקטו על ידי מאסטרים עתיקים ומוארים במהלך הדורות, ומטרתן להביא לידי פתיחה מהירה ומוצלחת של הגוף האנרגטי הפנימי שלנו, ולהביאנו אל אושר מושלם ובר קיימא.

לימודי הפילוסופיה של היוגה מטעם מיל"י מבוססים במסורות עתיקות ובדוקות, וניתנים בליווי הביאור הנפלא והתובנות המעמיקות של גשה מייקל ולאמה קריסטי.

הלימוד ניתן בתרגום לעברית שנעשה ע"י לאמה דבורה-הלה, במגמה להקל על הבנת כתבים חשובים אלו. הלימוד מעניק מימד חשוב וחיוני לתרגול האסאנה, מימד שהופך תרגול זה לדרך רוחנית שלמה.

אנו מקווים שתלמדו להעריך לימוד יקר ערך ונדיר זה, תתרגלו אותו בעצמכם, ותעניקו אותו באהבה ובמסירות לתלמידיכם.

החזון של מיל"י :

  • מיל"י נוצרה ככלי לקדם הרמוניה ואהבה בעולמנו, מתוךהתחשבות ודאגה כנה לאושרו של הזולת.
  • מיל"י תתמוךבהפצת הלימוד של יוגת הלב הטיבטית ושל הקלאסיקה של היוגה, כפי שהועברו בארץ על ידי לאמה דבורה-הלה, לימוד שניתן לה על ידי מוריה היקרים גשה מייקל ולאמה קריסטי.
  • פעילותה של מיל"י  מתקיימתתוך הערכה רבה והוקרה על מאמציה האדירים של לאמה דבורה-הלה לתרגם, לערוך וללמד את יוגת הלב הטיבטית בישראל, במיומנות וידע, לרוב תוך הקרבה אישית ניכרת ומאמץ רב.
  • ועד מיל"י ומוריה מחוייבים למלא את יעודה החשוב והנשגב בארץ.

אתר אינטרנט: www.heart-yoga.org.il