היהלום שבלב

חזונה של לאמה דבורה הלה להשכין שלום באזורנו, קורם עור וגידים בפרויקט ייחודי  של הבאת החוכמה האותנטית של מזרח אסיה לדוברי הערבית במזרח התיכון וברחבי העולם. בכוחה של חוכמה זו לאמן אותנו בפיתוח חמלה גדולה בליבנו, ובהבנה של מה שביכולתנו לעשות באופן אישי בחיי היום-יום בתודעתנו ובסביבתנו – כדי ליצור אושר ושלום ממשיים בליבנו ובעולמנו.

לפרויקט שותפים ערבים ויהודים שלהם מטרה משותפת- לתרגם ולהפיץ את הלימוד שהועבר על ידי לאמה דבורה-הלה בישראל ובעולם, ולהגישו לקהל דובר הערבית וליצור באמצעותו פתיחות והשכנת שלום.

אתר: jawhart-alqalb.org

היהלום שבלב

חזונה של לאמה דבורה הלה להשכין שלום באזורנו, קורם עור וגידים בפרויקט ייחודי  של הבאת החוכמה האותנטית של מזרח אסיה לדוברי הערבית במזרח התיכון וברחבי העולם. בכוחה של חוכמה זו לאמן אותנו בפיתוח חמלה גדולה בליבנו, ובהבנה של מה שביכולתנו לעשות באופן אישי בחיי היום-יום בתודעתנו ובסביבתנו – כדי ליצור אושר ושלום ממשיים בליבנו ובעולמנו.

לפרויקט שותפים ערבים ויהודים שלהם מטרה משותפת- לתרגם ולהפיץ את הלימוד שהועבר על ידי לאמה דבורה-הלה בישראל ובעולם, ולהגישו לקהל דובר הערבית וליצור באמצעותו פתיחות והשכנת שלום.

אתר: jawhart-alqalb.org