לב אחד

8פרויקט לב אחד הוקם כדי לקדם את חזונה של לאמה דבורה למען השלום. מטרת הפרויקט היא להכשיר קרקע פורייה לקירוב לבבות ושיתוף פעולה הרמוני בין מסורות רוחניות שונות ולאומים שונים בעולם בכלל, ובאזורנו רווי המלחמות בפרט.

מטרות אלו מושגות באמצעות מפגשי היכרות על בסיס כבוד הדדי, הכלה ושמחה עם מוסלמים בארץ וביהודה ושומרון, אירוח אנשי רוח ודת ממסורות שונות במרכז רוחני ערבה, סיוע בהתנדבות לגופים ולעמותות הפועלים למען קידום השלום, תרומות כספיות לגופים הללו, ולימוד השפה הערבית למען העמקת התקשורת עם שכנינו

פעילויות אלו מניבות כבר כיום פירות ראשונים של דו שיח מפרה, הרמוניה, שלום, שמחה ואהבה.

אתר: www.oneheart.org.il

לב אחד

8פרויקט לב אחד הוקם כדי לקדם את חזונה של לאמה דבורה למען השלום. מטרת הפרויקט היא להכשיר קרקע פורייה לקירוב לבבות ושיתוף פעולה הרמוני בין מסורות רוחניות שונות ולאומים שונים בעולם בכלל, ובאזורנו רווי המלחמות בפרט.

מטרות אלו מושגות באמצעות מפגשי היכרות על בסיס כבוד הדדי, הכלה ושמחה עם מוסלמים בארץ וביהודה ושומרון, אירוח אנשי רוח ודת ממסורות שונות במרכז רוחני ערבה, סיוע בהתנדבות לגופים ולעמותות הפועלים למען קידום השלום, תרומות כספיות לגופים הללו, ולימוד השפה הערבית למען העמקת התקשורת עם שכנינו

פעילויות אלו מניבות כבר כיום פירות ראשונים של דו שיח מפרה, הרמוניה, שלום, שמחה ואהבה.

אתר: www.oneheart.org.il