קול הלב

magazin-240x300

כתב העת קול הלב נוסד על מנת להפגיש את הקהל הישראלי המתעניין בהתפתחות רוחנית ובמעורבות חברתית כדרך חיים, עם פנים שונות ומגוונות של הלימוד והתרגול הרוחני.

כתב העת מקדם ערכים של הרמוניה, שמחה ומשמעות, מתוך פתיחות והערכה לכל מסורת רוחנית אותנטית. מטרתנו להפיץ את הבשורה של לימוד ודרך רוחנית, השאובים ממסורות אותנטיות עתיקות לקהלים חדשים, על מנת שיוכלו להיחשף ללימוד ולממש דרך רוחנית, ובכך להשכין שלום בליבם ובסביבתם.

כתב העת, בשיתוף עמותת שיטה וחוכמה, מביא את תובנותיהם וחוויותיהם הרוחניות של חברי הקהילה, ומציג עשייה הלכה למעשה, וכן ורעיונות לקירוב לבבות וקידום השלום באזורנו. כתב העת מופץ ללא תשלום כשרות לקהילה.

אתר: voiceofheart.org.il

קול הלב

magazin-240x300

כתב העת קול הלב נוסד על מנת להפגיש את הקהל הישראלי המתעניין בהתפתחות רוחנית ובמעורבות חברתית כדרך חיים, עם פנים שונות ומגוונות של הלימוד והתרגול הרוחני.

כתב העת מקדם ערכים של הרמוניה, שמחה ומשמעות, מתוך פתיחות והערכה לכל מסורת רוחנית אותנטית. מטרתנו להפיץ את הבשורה של לימוד ודרך רוחנית, השאובים ממסורות אותנטיות עתיקות לקהלים חדשים, על מנת שיוכלו להיחשף ללימוד ולממש דרך רוחנית, ובכך להשכין שלום בליבם ובסביבתם.

כתב העת, בשיתוף עמותת שיטה וחוכמה, מביא את תובנותיהם וחוויותיהם הרוחניות של חברי הקהילה, ומציג עשייה הלכה למעשה, וכן ורעיונות לקירוב לבבות וקידום השלום באזורנו. כתב העת מופץ ללא תשלום כשרות לקהילה.

אתר: voiceofheart.org.il